• Shqip
  • English

Fernet Milano


Një aperitiv i fortë alkoolik.

Fërnet Milano i prodhuar në Kantinën Aquila Liquori është unikal në tregun alkoolik vëndas. Për përgatitjen e tij përdoret një numër i madh i bimëve aromatike mjekësore nga vende të ndryshme të botës. Ekstraktimi i tyre bëhet në ekstraktorë tipikë të prodhuar në Kantinë.Kjo e bën këtë aperitiv të pa imitueshëm dhe unikal në tregun vëndas. Përdoret e pa holluar ose me akull.

Grada alkolike (% Vol): 40
Formatet e shisheve (Lit): 0.7

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar

Aquila Liquori garanton cilësinë me produkte të certifikuara!