• Shqip
  • English

Limoncino


Është një liker i ëmbël me aromë dhe shije të limonit, me origjinë nga Kapri i Italisë.

Përftohet nga macerimi në alkool etilik i lëkurës të limonit si dhe lëkurave të agrumeve të tjera. Likeri i prodhuar nga Kantina Aquila Liquori karakterizohet nga një aromë e freskët e lëkurave të limonit si dhe një shije të pastër, falë trajtimit special të deterpenizimit. Konsumohet e ftohtë në temperaturën 5°C ose me akull. Përdoret gjerësisht për ti dhënë aromë e shije akulloreve ( sorbeto).

Grada alkolike (% Vol): 30
Formatet e shisheve (Lit): 0.5

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar

Aquila Liquori garanton cilësinë me produkte të certifikuara!